Verloren bomen


Het DWSV-veld en links de populieren (Foto archief Ton van den Berg)

Aan de hand van de populieren aan de Talmalaan konden oudere bewoners van de Staatsliedenbuurt en Lauwerecht tot voor kort precies laten zien waar vroeger de entree tot het voetbalveld van DWSV lag, of waar de legendarische Benenkluif gevestigd was, de stinkfabriek die uit beenderen van dieren lijm maakte. De omgeving is totaal veranderd, alleen de populieren hadden alles overleefd. Ook de sociale hoogbouw waar ze tussen stonden. Bomen als markeringen van het verleden. Maar de meeste zijn onlangs geveld. De reden, zegt de gemeente: degeneratie; in gewone taal: achteruitgang. Ze waren aan het einde van hun levensduur, was de diagnose. Grote takken braken er vanaf en vormden een gevaar voor passanten.
Normaal kan een populier tweehonderd jaar mee, maar de 38 Canadese populieren halen maar net de vijftig. Misschien waren ze in hun jeugd aangetast door de stank die de Benenkluif verspreidde? Op een amateurfoto uit het begin van de jaren zestig, gemaakt vanaf het DWSV-veld, zijn links in de verte op het plaatje twee van de populieren te zien: jong, smal en fris.

Het is op dat moment ondenkbaar dat de bomendokter in 2007 ‘degeneratie’ vaststelt.


Inhoud